بردیا هنر مهرگان

آدرس: تهران - خیابان پیروزی - ابتدای نبرد شمالی - نبش کوچه عابدی - پلاک ۱۸

تلفن: ۷۷۹۸۲۰۰۴-۰۲۱

تلفن: ۷۷۹۸۲۰۰۵-۰۲۱

فکس: ۷۷۴۷۹۵۳۳-۰۲۱

پست الکترونیک: info@bh-mehregan.com